Skip to main content

Ernie Bongers

Ernie Bongers

Ernie Bongers studeerde filosofie en rechten in Amsterdam en is sinds 1987 advocaat in Haarlem. Hij is circa 20 jaar als partner verbonden geweest aan Laus Advocaten in Haarlem.
Sinds december 2018 maakt Ernie Bongers deel uit van Volt Advocaten, een samenwerkingsverband van 4 advocaten die allen over een zeer ruime praktijkervaring beschikken. In deze setting vindt geregeld inhoudelijk collegiaal overleg plaats, wat in belangrijke mate  bijdraagt aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Met de cliënt worden heldere afspraken gemaakt over het te bereiken doel en de honorering. Zijn streven is om met de cliënt een hecht team te vormen omdat de ervaring leert dat zo het optimale resultaat kan worden bereikt.
Daarom horen veel MKB ondernemers al meer dan 20 jaar tot zijn klantenkring en keren ook particulieren vaak terug.

Ernie heeft zich als advocaat van aanvang af toegelegd op het civiele recht in de ruime zin van het woord (handelsrecht, arbeidsrecht, huurrecht, familierecht).

Naast zijn algemene praktijk focust Ernie zich al geruime tijd in het bijzonder op het erfrecht. Door de jaren heen heeft hij diverse opleidingen op dit gebied gevolgd, waaronder de specialisatieopleiding Leergang Erfrecht bij de Academie voor de Rechtspraktijk.

Ernie staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd als advocaat met Erfrecht als hoofdrechtsgebied.
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Ernie accepteert geen gelden bestemd voor derden en heeft geen stichting voor het beheer van derdengelden.

Contactgegevens