Skip to main content
4 Specialisten
Vol energie
Hoge kwaliteit

Als het kan bewegen wij met de stroom mee, als het moet gaan wij er tegen in.

Onze advocaten hebben vanuit een algemene praktijk in de loop der jaren ieder een eigen specialisme ontwikkeld. Door deze achtergrond en jarenlange praktijkervaring is Volt Advocaten in staat om complexe situaties te overzien en terug te brengen tot hanteerbare vraagstukken. Bij de profielen op deze site kunt u lezen wat ieders specialisme en werkterrein is.

Volt Advocaten heeft een antenne voor de spanning tussen recht en praktijk.
Er wordt gedacht in kansen en oplossingen en bij voorkeur niet in problemen. Eventuele risico’s worden benoemd. Over de kosten van de juridische bijstand worden vooraf heldere afspraken gemaakt.