Skip to main content

Als uw rechten
onder spanning staan

Logo Volt Advocaten

Logo Volt Advocaten

Uw probleem verdient een ervaren advocaat

Volt Advocaten houdt zich bezig met het ondernemingsrecht, franchiserecht, arbeidsrecht, erfrecht, echtscheidingsrecht, vastgoedrecht en huurrecht.

De advocaten van het kantoor voeren ieder voor eigen rekening en risico praktijk.

4 Specialisten
Vol energie
Hoge kwaliteit

Als het kan bewegen wij met de stroom mee, als het moet gaan wij er tegen in.

Onze advocaten hebben vanuit een algemene praktijk in de loop der jaren ieder een eigen specialisme ontwikkeld. Door deze achtergrond en jarenlange praktijkervaring is Volt Advocaten in staat om complexe situaties te overzien en terug te brengen tot hanteerbare vraagstukken. Bij de profielen op deze site kunt u lezen wat ieders specialisme en werkterrein is.

Volt Advocaten heeft een antenne voor de spanning tussen recht en praktijk. Er wordt gedacht in kansen en oplossingen en bij voorkeur niet in problemen. Eventuele risico’s worden benoemd. Over de kosten van de juridische bijstand worden vooraf heldere afspraken gemaakt.

Ernie
Bongers

Ernie Bongers

Specialist in het erfrecht met grondige kennis van andere rechtsgebieden.

Kees
Kan

Kees Kan

Gespecialiseerd op het gebied van franchising en alles wat daarmee samenhangt.

Pieter
van der Putt

Pieter van der Putt

Ervaren vastgoed en franchiserecht advocaat.

Yves
Vlassenroot

Yves Vlassenroot

Specialist in ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht.